Cégvezetés


A Relevancia Tanácsadó Iroda Kft. ügyvezetője és egyik alapítója Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna ügyvezető, aki 1990-től 2004-ig a Gazdasági Minisztériumban, illetve annak jogelődeinél szakmai tanácsadóként dolgozott. Nevéhez fűződik az első átfogó hazai reklámtörvény előkészítése (1996/1997), majd az első hazai egységes fogyasztóvédelmi törvény kidolgozása (1997/1998). A Kormány Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság Fogyasztóvédelmi Munkacsoportjának, majd Fogyasztóvédelmi Szakértői Csoportjának titkáraként 1997-2004 között összefogta az európai közösségi fogyasztóvédelmi joganyag átvizsgálását. Ebbéli minőségében 1998-ban a magyar Kormány tárgyaló delegációjának tagjaként Brüsszelben részese volt a “Fogyasztóvédelem és a fogyasztók egészségének védelme” tárgyú előcsatlakozási tárgyalásoknak. Magyarország 2004. évi EU csatlakozását követően az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testületének magyar delegáltja volt. 2005-ben a Relevancia Tanácsadó Iroda másik alapítójával, dr. Lendvai Szabolccsal a British Institute megbízásából az Európai Bizottság részére elkészítette, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az új tagállamokban jogösszehasonlító elemzés magyar fejezetét (Unfair Commercial Practices, An analysis of the existing national laws on unfair commercial practices in the new Member States – Hungarian Report, British Institute of International and Comparative Law, London)

Miközben 1998-tól 2002-ig, - a folyóirat fennállásáig - a Gazdasági Minisztérium Ipari szemle című szakfolyóirata Fogyasztóvédelmi rovatának szerkesztője volt, maga is számos cikket publikált a fogyasztóvédelem (a fogyasztóvédelmi jogharmonizáció, a közösségi fogyasztóvédelmi politika, az egyes fogyasztóvédelmi jogszabályok, különös tekintettel a reklámjogi szabályozásra) témakörében. Az 1998-ban a Közgazdasági és Jogi Kiadó gondozásában kiadott Reklámjogi és reklámetikai Kézikönyv társszerzője, míg az Európai Közösséget bemutató “Engem is érint” kiadványsorozat 1999-ben megjelent európai közösségi fogyasztóvédelmi politikát bemutató részének szerzője volt. A kereskedelmi és fogyasztóvédelmi szakmai tevékenységet elismerő Klauzál Gábor díj birtokosa.

A Relevancia Tanácsadó Iroda másik alapítója dr Lendvai Szabolcs vezető jogi tanácsadó, aki 2003-2006-ig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és jogutódai Fogyasztóvédelmi főosztályain dolgozott. Feladatai közé tartozott az Európai Unióhoz való előcsatlakozás, majd csatlakozás során az Európai Tanács Fogyasztóvédelmi Munkacsoportjában- többek között a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2005/29/EK irányelv vonatkozásában - képviselendő magyar kormányzati álláspont előkészítése és a Munkacsoport ülésein való megjelenítése Brüsszelben. Közreműködött a fogyasztóvédelemről szóló törvény 2003-ban történt jogharmonizációs célú módosításának kormányzati előkészítésében, és képviselte a Kormány törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontját az Országgyűlés bizottságaiban. Feladata volt az egyéb fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti tárgyú kormány- és miniszteri rendeletek előkészítése és véleményezése, valamint képviselete a közigazgatási és szakmai egyeztetéseken. 2005-ben Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsannával szerzője az Európai Bizottság részére készített, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az új tagállamokban jogösszehasonlító elemzés magyar fejezetének (Unfair Commercial Practices, An analysis of the existing national laws on unfair commercial practices in the new Member States – Hungarian Report, British Institute of International and Comparative Law, London).