Minőségi kifogások intézése

Gyakran megesik, hogy a megvásárolt termék meghibásodik, tönkremegy. A vásárló ilyen esetekben természetszerűleg jogosnak érzi, hogy a kereskedő a termék hibájáért felelősséget viseljen, hiszen a termékért pénzt fizetett, mellyel szemben elvárja, hogy az megfelelően működjön. A szavatossági és jótállási igények, azaz minőségi kifogások intézésével, a jegyzőkönyv tartalmával, a jótállási jegy átadásával és tartalmával kapcsolatos előírások betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, eljár továbbá a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat észlelése esetén. Az előírások ismerete és betartása azonban nem csupán a bírság elkerülése miatt szükséges. A vásárló megtartása, a cég jó hírének megőrzése céljából legalább annyira fontos.

Felmerült-e Önben az alábbi kérdések valamelyike?
 • Mi a szavatosság és a jótállás, mi az alapvető különbség a két jogintézmény között?
 • Milyen szavatossági jogai vannak a fogyasztónak?
 • Melyek a szavatossági határidők, mennyi a kötelező jótállás ideje?
 • Hogyan történik a minőségi kifogás intézése?
 • Mit kell tartalmazni a jótállási jegynek?
 • Mely termékek tartoznak a tartós fogyasztási cikkek körébe?
 • Melyek minősülnek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak a szavatossági, jótállási jogokkal kapcsolatosan?
 • Mi a gyártó felelőssége a termékért?
 • Mely esetben ellenőrizhet a fogyasztóvédelmi hatóság?
 • Mi legyen az álláspontunk a békéltető testület előtt, alávessük magunkat a döntésnek?
 • Megfelelő-e a vállalkozásunk gyakorlata a minőségi kifogások intézése esetén?
 • Miképpen lehetne hatékonyabbá tenni a minőségi kifogások intézését?
Miben tud segíteni Önnek a Relevancia?
 • Az ügyféli igényektől függően vállaljuk a minőségi kifogások megvizsgálását és javaslatot teszünk az ügy kezelésére.
 • Szükség szerint áttekintjük a vállalkozás minőségi kifogások kezelésével gyakorlatát, annak megfelelőségét és javaslatot teszünk annak módosítására.
 • Amennyiben az ügyfél úgy kívánja, a vállalkozás részére - termékkörhöz igazodó - minőségi kifogás intézési folyamatábrát készítünk, amelynek alapján a vállalkozás munkatársai önállóan is képessé válnak a jogszerű és hatékony ügyintézésre.
 • Közreműködünk békéltető testületi eljárásokban.
 • Személyes tréninget biztosítunk a munkatársaknak.
 • Online tréninget szervezünk munkatársainak.