Fogyasztói panaszok kezelése

Alapvetői fogyasztói jognak tekinthető, hogy a fogyasztó a megvásárolt termékkel vagy igénybe vett szolgáltatással szemben reklamációval élhessen, illetve tájékoztatást kérjen a vállalkozástól. A fogyasztóvédelmi törvény éppen ezért részletesen szabályozza, hogy a vállalkozásnak milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük, ha a fogyasztó reklamációt tesz, akár szóban, akár írásban, illetve a vásárlók könyvébe bejegyezve. A fogyasztóvédelmi törvény rögzíti az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó szabályokat is.

Felmerült már Önben az alábbi kérdések valamelyike?
 • Minden fogyasztói panaszt kötelesek vagyunk megvizsgálni, akkor is, ha az komolytalan vagy zaklató jellegű?
 • A panaszkezelési gyakorlatunk összhangban áll a hatósági joggyakorlat elvárásaival?
 • A vállalkozásunk fogyasztói panaszügyintézése miatt várható-e bírság kiszabása?
 • Megfelelően képzettek a panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársaink a bonyolultabb kérdések elbírálására?
 • Nem túl szigorú vagy éppen megengedő a panaszkezelési gyakorlatunk?
 • Van-e lehetőség a fogyasztói panaszkezelésünk "szabványosítására"?
 • Kellően hatékonyan dolgozzuk fel a fogyasztói panaszokat?
 • Szükségünk van-e állandó ügyfélszolgálatra?
Miben tud segíteni Önnek a Relevancia?

A Relevancia teljes körű támogatást nyújt ügyfelei részére a fogyasztói panaszok kezeléséhez.

 • Az ügyféli igényektől függően vállaljuk az írásban érkezett egyedi fogyasztói panaszok megvizsgálását és javaslatot teszünk a válasz tartalmára.
 • Szükség szerint áttekintjük a vállalkozás fogyasztói panaszkezelési gyakorlatát, annak megfelelőségét és javaslatot teszünk annak módosítására.
 • Amennyiben az ügyfél úgy kívánja, a vállalkozás részére - termékkörhöz igazodó - fogyasztói panaszkezelési folyamatábrát készítünk, amelynek alapján a vállalkozás munkatársai önállóan is képessé válnak a jogszerű és hatékony fogyasztói panaszkezelésre.
 • Személyes tréninget biztosítunk a munkatársaknak
 • Online tréninget szervezünk munkatársainak